Xe Ben 13.5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FM8JNSA 6x4

Lòng thùng: 5.100 x 2.230 x 980 mm

Thể tích thùng: 11 m³

Tải trọng chuyên chở: 13.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ben 8 tấn Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO FIGHTER 16 

Lòng thùng: 4.180 x 2.080 x 800 mm

Thể tích thùng: 6,8 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.400 kg

 

Xe Ben 4 tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO DUTRO 110HD 4x2

Lòng thùng: 3.000 x 1.700 x 550 mm

Thể tích thùng: 2,8 m³

Tải trọng chuyên chở: 3.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg