Xe Ben 13 Tấn ISUZU - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU FVZ34QE4 6x4

Lòng thùng: 5.000 x 2.190 x 980 mm

Thể tích thùng: 10,67 m³

Tải trọng chuyên chở: 13.345 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ben 2 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 4x2

Lòng thùng: 2.900 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Ben 3.5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO DUTRO 110HD 4x2

Lòng thùng: 3.550 x 1.660 x 490 mm

Thể tích thùng: 2,8 m³

Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

 

Xe Ben 4 tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO DUTRO 130HD 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 1.640 x 600 mm

Thể tích thùng: 3,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 4.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.950 kg

Xe Ben 6 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.010 x 650 mm

Thể tích thùng: 4,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 5.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ben 6 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.010 x 650 mm

Thể tích thùng: 4,4 m³

Tải trọng chuyên chở: 5.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ben 8 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB

Lòng thùng: 4.180 x 2.080 x 760 mm

Thể tích thùng: 6,7 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.050 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

 

Xe Ben 8 tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34L 4x2

Lòng thùng: 4.180 x 2.080 x 785 mm

Thể tích thùng: 6,7 m³

Tải trọng chuyên chở: 8.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg