Xe Ép Rác 3 Khối ISUZU - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 4x2

Kích thước xe: 5.410 x 1.860 x 2.170 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 5.000 kg

Xe Ép Rác 7 Khối HINO - EURO 4

Xe cơ sở: HINO WU342L 4x2

Kích thước xe: 6.470 x 1.980 x 2.910 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 4x2

Kích thước xe: 6.615 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 4x2

Kích thước xe: 6.615 x 2.330 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 4x2

Kích thước xe: 8.200 x 2.500 x 3.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 4x2

Kích thước xe: 8.200 x 2.500 x 3.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 6x4

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.650 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 4x2

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg