Xe Chở Xe

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 3,5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 

Kích thước xe: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Cứu Hộ Giao Thông Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD500-CS

Kích thước xe: 6.000 x 2.200 x 2.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 1.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 6.100 kg

Xe Cứu Hộ Giao Thông Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.590 x 2.415 x 3.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 3.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 12.800 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JLSW 4x2

Kích thước xe: 8.905 x 2.350 x 2.710 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO CANTER 8.2HD 4x2

Kích thước xe: 7.695 x 2.190 x 2.430 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.650 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.300 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU NQR75M 4x2

Kích thước xe: 8.170 x 2.220 x 2.700 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.000 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD650-CS

Kích thước xe: 7.870 x 2.200 x 2.400 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.950 kg

Tải trọng tối đa đặt lên càng kéo: 1.000kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.300 kg