Xe Ép Rác

Xe Ép Rác 8 Khối ISUZU - Nâng cặp

Xe cơ sở: ISUZU NQR75HE4 

Kích thước xe: 6.490 x 2.200 x 2.800 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Ép Rác 4 Khối ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4 

Kích thước xe: 5.515 x 1.870 x 2.400 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.450 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Chở Rác 3 Khối KIA - Nâng Cặp

Xe cơ sở: KIA FRONTIER K250B

Kích thước xe: 5.740 x 1.800 x 2.100 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.995 kg

Xe Ép Rác 3 Khối ISUZU - Nâng Cặp

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4 

Kích thước xe: 5.410 x 1.860 x 2.170 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 5.000 kg

Xe Ép Rác 4 Khối Isuzu - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU QKR77FE4

Kích thước xe: 5.410 x 1.875 x 2.300 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.450 kg

Trọng lượng toàn bộ: 5.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hyundai - Máng Xúc

Xe cơ sở: HYUNDAI MIGHTY 110SP

Kích thước xe: 7.000 x 2.130 x 2.950 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.600 kg

Xe Ép Rác 9 Khối ISUZU - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.605 x 2.330 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối ISUZU - Nâng Cặp

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.605 x 2.310 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Nâng Cặp

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 

Kích thước xe: 8.500 x 2.230 x 2.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

<