Xe Hooklift

XE HOOKLIFT 10 KHỐI HINO

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A

Kích thước xe: 7.300 x 2.500 x 3.620 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

XE HOOKLIFT 21 khối HINO

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.690 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg