Xe Tải Cẩu

Xe Tải Cẩu 6 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34Q 4x2

Cẩu: UNIC UR-V554K (5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.600 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FCJLSW 4x2

Cẩu: UNIC UR-V344K (3 tấn 4 đoạn)

Kích thước tổng thể: 8.690 x 2.500 x 2.940 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 4 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FCJLSW 4x2

Cẩu: UNIC UR-V344K (3 tấn 5 đoạn)

Kích thước tổng thể: 8.725 x 2.500 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 6 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JPSB 4x2

Cẩu: SOOSAN SCS506 (5 tấn 6 đoạn)

Kích thước tổng thể: 9.530 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.750 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tải Cẩu 12 Tấn Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO FJ 

Cẩu: FERRARI 148A3 (5 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 7.700 x 2.350 x 640 mm

Tải trọng chuyên chở: 12.050 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Tải Cẩu 13 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FL8JTSL 6x2

Cẩu: UNIC UR-V635K-CNB (6 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 8.500 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 12.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.600 kg

 

 

Xe Tải Cẩu 7 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JPSB 4x2

Cẩu: UNIC UR-V555K (5 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 6.510 x 2.360 x 600 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg