XE HOOKLIFT 21 khối HINO - EURO 4

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 6x4

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.690 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.110 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

XE HOOKLIFT 21 khối HYUNDAI - EURO 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD260 6x4

Kích thước xe: 8.830 x 2.500 x 3.730 mm

Tải trọng chuyên chở: 9.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg