Xe Cứu Hộ Giao Thông Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.715 x 2.470 x 3.180 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 3.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.845 kg

Xe Cứu Hộ Giao Thông Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD500-CS

Kích thước xe: 6.000 x 2.200 x 2.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 1.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 6.100 kg

Xe Cứu Hộ Giao Thông Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.590 x 2.415 x 3.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 3.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 12.800 kg