XE QUÉT ĐƯỜNG CONVEYOR 5000

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.930 x 2.400 x 2.700 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.050 x 2.500 x 2.820 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA

Kích thước xe: 5.950 x 2.340 x 2.820 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Quét Đường 3 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO WU342L-NKMTJD3 4x2

Kích thước xe: 5.760 x 2.120 x 2.760 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 5.945 x 2.450 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 5.945 x 2.450 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg