Xe Xitec Chở Xăng Dầu 7 khối Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FRR90N 4x2

Thể tích bồn chứa: 7 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.180 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

 

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 18 khối Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVM34T 6x2

Thể tích bồn chứa: 18 khối

Tải trọng chuyên chở: 13.320 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

 

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 18 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở:HINO FL8JTSA 6x2

Thể tích bồn chứa: 18 khối

Tải trọng chuyên chở: 13.320 kg

Trọng lượng toàn bộ: 23.950 kg

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 11 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Thể tích bồn chứa: 11 khối

Tải trọng chuyên chở: 8.140 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 16 khối Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD210 6x2

Thể tích bồn chứa: 16 khối

Tải trọng chuyên chở: 11.840 kg

Trọng lượng toàn bộ: 20.100 kg

 

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 21 khối Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD320 4x2

Thể tích bồn chứa: 21 khối

Tải trọng chuyên chở: 15.540 kg

Trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg

 

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 21 khối C&C - Euro 2

Xe cơ sở: C&C/YC6K1034-30 6x2

Thể tích bồn chứa: 21 khối

Tải trọng chuyên chở: 15.540 kg

Trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg

Xe Xitec Chở Xăng Dầu 7 khối Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD99 4x2

Thể tích bồn chứa: 7 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.355 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.770 kg