XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI RE 4000 - ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU NQR75HE4

Kích thước xe: 6.140 x 2.170 x 2.540 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.750 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.300 kg

Thể tích chứa rác: 4 khối ( thể tích hữu ích là 80%)

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt HYUNDAI 4 Tấn

Xe cơ sở: HYUNDAI NEW MIGHTY 110XL F150

Kích thước xe: 8.620 x 2.200 x 2.450 mm

Kích thước sàn chở xe: 5.750 x 2.050 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.600 kg

XE HOOKLIFT CHỞ BÙN 10 KHỐI HINO

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.150 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 8 Khối ISUZU - Nâng cặp

Xe cơ sở: ISUZU NQR75HE4 

Kích thước xe: 6.490 x 2.200 x 2.800 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.490 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Chở Bùn 1,5 Khối Isuzu

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4 

Kích thước xe: 5.515 x 1.860 x 2.895 mm

Thể tích chứa bùn: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 1.540 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Ép Rác 4 Khối ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4 

Kích thước xe: 5.515 x 1.870 x 2.400 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.450 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 6 khối ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Kích thước xe: 6.450 x 2.280 x 2.840 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 8 khối Hino SSP 8000

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A

Kích thước xe: 7.535 x 2.500 x 3.040 mm

Tải trọng chuyên chở: 8.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg