Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FCJLSW 4x2

Cẩu: UNIC UR-V344K (3 tấn 4 đoạn)

Kích thước tổng thể: 8.690 x 2.500 x 2.940 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 5.5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.500 x 2.275 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ben 13.5 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FM8JNSA 6x4

Lòng thùng: 5.100 x 2.230 x 980 mm

Thể tích thùng: 11 m³

Tải trọng chuyên chở: 13.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Máng Xúc

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 

Kích thước xe: 8.200 x 2.500 x 3.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 4 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FCJLSW 4x2

Cẩu: UNIC UR-V344K (3 tấn 5 đoạn)

Kích thước tổng thể: 8.725 x 2.500 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 5.6 Khối Hyundai - Euro 2

Xe cơ sở: HYUNDAI HD99 4x2

Kích thước xe: 6.850 x 2.000 x 2.800 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.990 kg

 

Xe Hút Bùn & Thông Cống 6 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.520 x 2.500 x 3.200 mm

Thể tích chứa bùn: 4,5 khối

Thể tích chứa nước: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 5.815 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Isuzu - Máng Xúc

Xe cơ sở: ISUZU FVR34LE4

Kích thước xe: 8.130 x 2.500 x 3.425 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg