Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Nâng Cặp

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Tải Cẩu Gắn Rổ Nâng Người 6 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JPSB 4x2

Cẩu: SOOSAN SCS506 (5 tấn 6 đoạn)

Kích thước tổng thể: 9.530 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.750 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 8 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.860 x 2.415 x 3.100 mm

Tải trọng chuyên chở: 8.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

 

Xe Ép Rác 20 Khối Hino - Máng Xúc

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A 

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.550 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.650 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Tải Cẩu 12 Tấn Fuso - Euro 2

Xe cơ sở: FUSO FJ 

Cẩu: FERRARI 148A3 (5 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 7.700 x 2.350 x 640 mm

Tải trọng chuyên chở: 12.050 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Hút Bùn 4,5 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 6.015 x 2.275 x 2.880 mm

Thể tích chứa: 4,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 4.620 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Ép Rác 20 Khối Hyundai - Máng Xúc

Xe cơ sở: HYUNDAI HD260

Kích thước xe: 9.495 x 2.500 x 3.570 mm

Tải trọng chuyên chở: 10.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Tải Cẩu 13 Tấn Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FL8JTSL 6x2

Cẩu: UNIC UR-V635K-CNB (6 tấn 5 đoạn)

Lòng thùng: 8.500 x 2.350 x 650 mm

Tải trọng chuyên chở: 12.600 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.600 kg