Xe Tưới Cây Rửa Đường 13 khối Hino

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A-R

Kích thước xe: 8.800 x 2.500 x 3.300 mm

Tải trọng chuyên chở: 13.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt HINO 2 Tấn

Xe cơ sở: HINO XZU720L-WKFRP3 

Kích thước xe: 7.720 x 2.190 x 2.430 mm

Kích thước sàn chở xe: 4.910 x 2.050 mm

Tải trọng chuyên chở: 1.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt ISUZU 3 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4 

Kích thước xe: 8.500 x 2.230 x 2.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

Xe Ben 2 Tấn ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU QLR77FE4

Lòng thùng: 2.800 x 1.580 x 540 mm

Thể tích thùng: 2,46 m³

Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg

Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg

XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI RE 4000 - HINO

Xe cơ sở: HINO XZU342L-HKMTKD3

Kích thước xe: 6.000 x 1.980 x 2.520 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Thể tích chứa rác: 4 khối ( thể tích hữu ích là 80%)

XE QUÉT ĐƯỜNG CONVEYOR 5000

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.970 x 2.420 x 2.750 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Thể tích chứa rác: 5 khối ( thể tích hữu ích là 80%)

XE HOOKLIFT 10 KHỐI HINO

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A

Kích thước xe: 7.300 x 2.500 x 3.620 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 3,5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NPR85KE4 

Kích thước xe: 7.260 x 2.230 x 2.410 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.500 kg