Xe Cứu Hộ Giao Thông Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD500-CS

Kích thước xe: 6.000 x 2.200 x 2.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 1.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 6.100 kg

Xe hút chất thải 3 khối HYUNDAI

Xe cơ sở: HYUNDAI NEW MIGHTY 75S F140

Kích thước xe: 6.050 x 2.000 x 2.370 mm

Thể tích chứa: 3 khối

Tải trọng chuyên chở: 3.060 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.000 kg

Xe Tưới Cây Rửa Đường 6 khối Hino

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.410 x 2.290 x 2.800 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ben 6 Tấn ISUZU

Xe cơ sở: ISUZU FRR90HE4

Lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,3 m³

Tải trọng chuyên chở: 6.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 9 Khối Hyundai - Máng Xúc

Xe cơ sở: HYUNDAI MIGHTY 110SP

Kích thước xe: 7.000 x 2.130 x 2.950 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.600 kg

Xe Tải Cẩu 7 Tấn Isuzu - Euro 4

Xe cơ sở: ISUZU FVR34QE4 4x2

Cẩu: UNIC UR-V554K ( 5 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.400 x 2.350 x 645 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.700 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.800 kg

 

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETA

Kích thước xe: 5.950 x 2.340 x 2.820 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Cứu Hộ Giao Thông Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.590 x 2.415 x 3.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 3.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 12.800 kg