Xe Ben 6 Tấn Hino

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 4x2

Lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm

Thể tích thùng: 4,3 m³

Tải trọng chuyên chở: 6.200 - 6.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Tải Cẩu 3.5 Tấn Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO XZU730L 4x2

Cẩu: UNIC UR-V343K ( 3 tấn 3 đoạn)

Lòng thùng: 4.850 x 2.020 x 545 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.500 kg

 

Xe Ép Rác 9 Khối Hino - Máng Xúc

Xe cơ sở: HINO FC9JETC 

Kích thước xe: 6.615 x 2.330 x 3.000 mm

Tải trọng chuyên chở: 4.500 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 5.945 x 2.450 x 2.900 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

 

Xe Tưới Cây Rửa Đường 8 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FG8JJSB 4x2

Kích thước xe: 7.750 x 2.420 x 3.300 mm

Tải trọng chuyên chở: 8.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD650-CS

Kích thước xe: 7.870 x 2.200 x 2.400 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.950 kg

Tải trọng tối đa đặt lên càng kéo: 1.000kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.300 kg

Xe Hút Bùn & Thông Cống 6 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A 4x2

Kích thước xe: 7.600 x 2.500 x 3.250 mm

Thể tích chứa bùn: 4,5 khối

Thể tích chứa nước: 1,5 khối

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg

Xe Ép Rác 15 Khối Hino - Nâng Cặp

Xe cơ sở: HINO FG8JJ7A

Kích thước xe: 8.200 x 2.500 x 3.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 6.000 kg

Trọng lượng toàn bộ: 16.000 kg