Xe Quét Đường 4 Khối Hino - Euro 4

Xe cơ sở: HINO FC9JETC

Kích thước xe: 6.050 x 2.500 x 2.820 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.800 kg

Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg

Xe Ép Rác 7 Khối HINO - Máng Xúc

Xe cơ sở: HINO WU342L 

Kích thước xe: 6.470 x 1.980 x 2.910 mm

Tải trọng chuyên chở: 2.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 8.250 kg

Xe Cứu Hộ Sàn Trượt Isuzu 5 Tấn

Xe cơ sở: ISUZU NQR75ME4 

Kích thước xe: 8.205 x 2.220 x 2.440 mm

Tải trọng chuyên chở: 3.300 kg

Trọng lượng toàn bộ: 9.500 kg

XE HOOKLIFT 21 khối HINO

Xe cơ sở: HINO FM8JN7A

Kích thước xe: 8.180 x 2.500 x 3.690 mm

Tải trọng chuyên chở: 11.100 kg

Trọng lượng toàn bộ: 24.000 kg

XE TẢI CẨU 7.5 Tấn Isuzu - Euro 2

Xe cơ sở: ISUZU FVR34Q 4x2

Cẩu: UNIC UR-V374K ( 3 tấn 4 đoạn)

Lòng thùng: 6.600 x 2.350 x 3.200 mm

Tải trọng chuyên chở: 7.400 kg

Trọng lượng toàn bộ: 15.100 kg

Xe Chở Bùn 4,7 khối Hino - Euro 2

Xe cơ sở: HINO FC9JESW 4x2

Kích thước xe: 5.960 x 2.320 x 3.200 mm

Tải trọng chuyên chở: 5.200 kg

Trọng lượng toàn bộ: 10.400 kg

Xe Cứu Hộ Giao Thông Thaco - Euro 2

Xe cơ sở: THACO HD500-CS

Kích thước xe: 6.000 x 2.200 x 2.450 mm

Tải trọng đặt lên cơ cấu kéo: 1.900 kg

Trọng lượng toàn bộ: 6.100 kg

Xe hút chất thải 3 khối HYUNDAI

Xe cơ sở: HYUNDAI NEW MIGHTY 75S F140

Kích thước xe: 6.050 x 2.000 x 2.370 mm

Thể tích chứa: 3 khối

Tải trọng chuyên chở: 3.060 kg

Trọng lượng toàn bộ: 7.000 kg