CẨU UNIC UR-V230K

Tải trọng nâng lớn nhất: 2.330 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 8,43 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 9,5 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 2,6 m

CẨU UNIC UR-V290K

Tải trọng nâng lớn nhất: 3.030 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 12,8 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 13,6 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 3,4 m

 

CẨU UNIC UR-V340K

Tải trọng nâng lớn nhất: 3.030 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 14,46 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 15,9 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 3,5 m

 

CẨU UNIC UR-V370k

Tải trọng nâng lớn nhất: 3.030 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 14,42 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 15,9 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 4,2 m

 

 

CẨU UNIC UR-V550K

Tải trọng nâng lớn nhất: 5.050 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 13,38 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 17,3 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 3,8 m

 

CẨU UNIC UR-V630K

Tải trọng nâng lớn nhất: 6.350 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 13,38 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 14,9 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 4,8 m

 

CẨU UNIC UR-V800K

Tải trọng nâng lớn nhất: 8.070 kg

Chiều dài cần lớn nhất: 15,9 m

Chiều cao nâng lớn nhất: 17,5 m

Độ rộng chân chống tiêu chuẩn: 5,1 m

Cẩu gấp khúc Ferrari 541

 • Sức nâng lớn nhất: 1.750 kg/2,2m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 10,77m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 5.000kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc.

Cẩu gấp khúc Ferrari 561

 • Sức nâng lớn nhất: 2.575 kg/2,55 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 12,05 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 7.500 kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc

Cẩu gấp khúc Ferrari 148

 • Sức nâng lớn nhất: 5.550 kg/2,5 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 16,54 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 13.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế hàn

Cẩu gấp khúc Ferrari 238

 • Sức nâng lớn nhất: 9.000 kg/2,15 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 18,4 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 19.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế hàn

Cẩu gấp khúc Ferrari 729

 • Sức nâng lớn nhất: 11.390 kg/2,4 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 23,23 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 19.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc

Cẩu gấp khúc Ferrari 745

 • Sức nâng lớn nhất: 22.150 kg/2,0 m
 • Bán kính làm việc lớn nhất: 22,7 m
 • Loại xe phù hợp: G.V.W >= 24.000 kg
 • Kiểu chân đế: Đế đúc

Thang nâng người 12m COMET

 • Max Working height 12.5 m
 • Max Lateral outreach 7.5 m
 • Basket floor 10.5 m
 • Capacity 200 Kg – 2 operators
 • Standard aluminium basket: 1400x700x1100 mm
 • Hydraulic basket rotation 90°+90°
 • Stabilisation: n° 4 hydraulic in shape outriggers
 • Rotation: 360° continuous
 • Controls: 100% hydraulic in low pressure
 • Minimum GVW: 3.5 tons

Thang nâng người 14m COMET

 • Max Working height 14 m
 • Max Lateral outreach 9 m
 • Basket floor 12 m
 • Capacity 200 Kg – 2 operators
 • Standard aluminum basket: 1400x700x1100 mm
 • Hydraulic basket rotation 90°+90°
 • Stabilisation: n° 4 hydraulic in shape outriggers
 • Rotation: 360° continuous
 • Controls: 100% hydraulic in low pressure
 • Minimum GVW 3.5 ton

Thang nâng người 17m COMET

 • Max Working height 17 m
 • Max Lateral outreach 12 m
 • Basket floor 15 m
 • Capacity 250 Kg – 2 operators
 • Standard aluminum basket: 1400x700x1100 mm
 • Hydraulic basket rotation 90°+90°
 • Stabilisation: n° 4 hydraulic outriggers
 • Rotation: 360° continuous
 • Controls: 100% hydraulic in low pressure
 • Minimum GVW 6,0 ton
 • Working area depending on truck GVW

Thang nâng người 19m COMET

 • Max Working height 19 m
 • Max Lateral outreach 14 m
 • Basket floor 17 m
 • Capacity 250 Kg – 2 operators
 • Standard aluminum basket 1400x700x1100 mm
 • Hydraulic basket rotation 90°+90°
 • Stabilisation: n° 4 hydraulic outriggers
 • Rotation: 360° continuous
 • Controls: 100% hydraulic in low pressure
 • Minimum GVW 6,0 ton
 • Working area depending on truck GVW